Küldetés, stratégia

 

„Az életet csak visszatekintve lehet megérteni,

de előretekintve kell végigélni”

Kierkegaard

 

KÜLDETÉS

Autista, értelmi fogyatékos felnőttek társadalmi elfogadása az egyének komplex fejlesztésével, mely kiterjed a felnőtt élet alapvető szükségleteire, mint lakhatás, felnőttképzés és foglalkoztatás, valamint a befogadó társadalmi környezet alakítása

  

STRATÉGIA

Felnőtt autisták és értelmileg akadályozottak személyi segítése az alapvető területeken:

-          lakhatásban: lakóotthoni keretek között

-          képzésben: a felnőttképzés keretein belül

-          foglalkoztatásban: védett körülmények között

 

A lakóotthoni együttélés a nagycsaládos életmódot modellezi az alábbi prioritásokkal:

Közös érdek> egyéni érdek> hozzátartozói érdek> személyi segítői érdek

 

A képzés tematikájában a fiatal felnőtt érdeklődésének megfelelő szinten tartó, fejlesztő általános- és rész-szakmaképzés, amely mélységében és didaktikájában alkalmazkodik az egyénhez, az egyéni képességekhez.

 

A foglalkoztatásban nem a teljesítmény, a mennyiség növelése a cél, hanem az egyedi, kreativitásra alapozó kuriózumok előállítása, mely fejlesztő, alkotó, értékteremtő munka.

 

Az életminőséget alapvetően befolyásoló rendszeres napi- heti tevékenységekkel, Az evidencia alapú speciális segítésekkel az autizmus tüneteit minimálisra csökkenteni.

A szabadidő irányított eltöltése a normalizációt, a szocializációt szolgálja.

Integrálhatóságuk akkor és olyan mértékben és azokon a területeken, amikor, ahol és addig – amíg erre ők alkalmasak.

 

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.